இஸ்ரேல் தயாரிப்புகளை புறக்கணித்தன் விளைவு : 4 பில்லியன் நட்டம் ~ சஹாரா தமிழ்

ads

ஞாயிறு, 3 ஆகஸ்ட், 2014

இஸ்ரேல் தயாரிப்புகளை புறக்கணித்தன் விளைவு : 4 பில்லியன் நட்டம்இஸ்ரேல் டிஃபன்ஸ் ஃபோர்ஸ் எனும் யூத தீவிரவாத இராணுவத்தின் திமிரை பாருங்கள். இப்போது அவர்களுக்கு 4 பில்லியன் நட்டமாம்.

ஆனாலும் பிரச்னை இல்லையாம், உலக முஸ்லிம் நாடுகள் இஸ்லாமிய நாடுகள் இஸ்ரேல் தயாரிப்புகளை புறக்கணித்தாலும் பிரச்னை இல்லையாம்!
அல்லாஹ் நம் ஒற்றுமையின் காரணமாக தீவரவாத இஸ்ரேலை புலம்ப விட்டு விட்டான்.

இனியும் புறக்கணிப்போம்! ஃபலஸ்தீன் வெற்றிக்கு பாடுபடுவோம்!!

Source- JameelMohamed-FB
‪#‎MohamedHaris


இன்றைய சித்திரம்

இன்றைய சித்திரம்