எகிப்து - காஸா எல்லையில் இஸ்ரேலிய ஆளில்லா விமானத் தாக்குதல்... ~ சஹாரா தமிழ்

ads

வியாழன், 31 ஜூலை, 2014

எகிப்து - காஸா எல்லையில் இஸ்ரேலிய ஆளில்லா விமானத் தாக்குதல்...எகிப்து - காஸா எல்லையில் இஸ்ரேலிய ஆளில்லா விமானத் தாக்குதலில் 6 எகிப்திய இராணுவத்தினர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.
12 பேர் வரை காயப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த அத்துமீறல் குறித்து எகிப்திய சியோனிஸ்டுகள் வாய் திறக்கவேயில்லை.!

Press- fairoos
Source-حزب الحرية و العدالة - الصفحة الرسمية
#JournalisticviewAbusheikMuhammed

இன்றைய சித்திரம்

இன்றைய சித்திரம்