70 பள்ளிவாயல்கள் இஸ்ரேலிய கோழைப் படையின் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி உள்ளது ~ சஹாரா தமிழ்

ads

வெள்ளி, 1 ஆகஸ்ட், 2014

70 பள்ளிவாயல்கள் இஸ்ரேலிய கோழைப் படையின் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி உள்ளதுஇதுவரை  70 பள்ளிவாயல்கள் இஸ்ரேலிய கோழைப் படையின் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி உள்ளது. இவற்றில் 20 பள்ளிகள் தரை மட்டமாக்கப் பட்டுள்ளன.

வழிபாட்டு தளங்களை இடிப்பது யூதன் மற்றும் அவன் வழிவந்த பிராமண வெறியர்களில் பலரின் வேலை...

Press- Shilmy Farook
#JournalisticviewAbusheikMuhammed

இன்றைய சித்திரம்

இன்றைய சித்திரம்