காஸாவில் 2ஆம்புலன்ஸ் டாக்டர்கள் இஸ்ரேலிய தீவிரவாதிகளால் கொல்லப்பட்டனர் ~ சஹாரா தமிழ்

ads

புதன், 30 ஜூலை, 2014

காஸாவில் 2ஆம்புலன்ஸ் டாக்டர்கள் இஸ்ரேலிய தீவிரவாதிகளால் கொல்லப்பட்டனர்படம். காஸாவில் இரண்டு ஆம்புலன்ஸ் டாக்டர்கள் இஸ்ரேலிய தீவிரவாதிகளால் கொல்லப்பட்டனர்(ஷஹீதானார்கள்)

இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன்.

Source- Hallow network newsletter


இன்றைய சித்திரம்

இன்றைய சித்திரம்