பிரபஞ்சத்தின் ஈடு இணையற்ற கோழைகள்... ~ சஹாரா தமிழ்

ads

புதன், 30 ஜூலை, 2014

பிரபஞ்சத்தின் ஈடு இணையற்ற கோழைகள்...சின்னஞ்சிறு பாலகனை கைது செய்து பெரிய சாகசம் செய்துவிட்டதை போல கொண்டு செல்லும் இஸ்ரேலிய வீரர்கள். . இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஈடு இணையற்ற கோழைகள்.

Journalist - Abu Salih

இன்றைய சித்திரம்

இன்றைய சித்திரம்