காஸா- மஸ்ஜிதுல் அமீன் பள்ளிவாயலில் இஸ்ரேல் தாக்குதல்! ~ சஹாரா தமிழ்

ads

புதன், 30 ஜூலை, 2014

காஸா- மஸ்ஜிதுல் அமீன் பள்ளிவாயலில் இஸ்ரேல் தாக்குதல்!
காஸா- மஸ்ஜிதுல் அமீன் பள்ளிவாயலின் மீதான
இன்று காலை நடத்தப்பட்ட இஸ்ரேலிய தாக்குதல்!

Source- ARN
Press- imtiyas
#JournalisticviewAbusheikMuhammed

இன்றைய சித்திரம்

இன்றைய சித்திரம்