உலமாக்கள் மிம்பர் மேடைகள் உண்மையான நீதிக்காக முழக்கமிட வேண்டும்... ~ சஹாரா தமிழ்

ads

புதன், 30 ஜூலை, 2014

உலமாக்கள் மிம்பர் மேடைகள் உண்மையான நீதிக்காக முழக்கமிட வேண்டும்...இவருக்கு இருக்கும் தைரியம் நம் குர்ஆன் மற்றும் ஹதீஸ் பேசும் நம் உலமாக்களுக்கும் வர வேண்டும் ... மிம்பர் மேடைகள் உண்மையான நீதிக்காக முழக்கமிட வேண்டும்.

#JournalisticviewAbusheikMuhammed

இன்றைய சித்திரம்

இன்றைய சித்திரம்