ரபாஹ் எல்லையில் இஸ்ரேல் நடாத்திய மிருகத்தனமான தாக்குதல் புகைப்படம்..! ~ சஹாரா தமிழ்

ads

வெள்ளி, 1 ஆகஸ்ட், 2014

ரபாஹ் எல்லையில் இஸ்ரேல் நடாத்திய மிருகத்தனமான தாக்குதல் புகைப்படம்..!

காஸாவின் தென் பகுதி ரபாஹ் எல்லையில் இஸ்ரேல் நடாத்திய மிருகத்தனமான தாக்குதல்!

Source- Palastine online
Press- imtiyas
#JournalisticviewAbusheikMuhammmed

இன்றைய சித்திரம்

இன்றைய சித்திரம்