காஸாவின் உணர்வா (UN-RWA) பள்ளியில் இஸ்ரேல் நடாத்தியா தாக்குதல்... ~ சஹாரா தமிழ்

ads

ஞாயிறு, 3 ஆகஸ்ட், 2014

காஸாவின் உணர்வா (UN-RWA) பள்ளியில் இஸ்ரேல் நடாத்தியா தாக்குதல்...

Displaced Palestinian boys look at the sky at the Abu Hussien UN school in the Jabalia refugee camp in the northern Gaza Strip, August 2, 2014.

இன்று காஸாவின் உணர்வா (UN-RWA) பள்ளியில் இஸ்ரேல் நடாத்தியா தாக்குதலில்  10 குழந்தைகளும் தனியார் துறையில் 48 குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களும் கொல்லப்பட்டனர்.


Source- Press Tv
#MohamedHaris

இன்றைய சித்திரம்

இன்றைய சித்திரம்