மீடியாவில் சாதிக்க துடித்த செய்தியாளர் சகோ . இஸ்லாம் அல் ஹோம்சிக்கு உலகம் தந்த பரிசு 7மாத சிறை ..... ~ சஹாரா தமிழ்

ads

ஞாயிறு, 3 ஆகஸ்ட், 2014

மீடியாவில் சாதிக்க துடித்த செய்தியாளர் சகோ . இஸ்லாம் அல் ஹோம்சிக்கு உலகம் தந்த பரிசு 7மாத சிறை .....மீடியாவில் சாதிக்க துடித்த செய்தியாளர் சகோ . இஸ்லாம் அல் ஹோம்சிக்கு உலகம் தந்த பரிசு 7மாத சிறை .....

சமூக வலைத்தளங்களை கொண்டு செய்திகள் தந்து சமூகம்
மாற்றம் பெற உழைத்தவர்.

தற்போது இவருடைய RNN News செய்திகளை பார்வையிடும் வாசிப்பாளர்கள் 4 லட்சத்திற்கும் அதிகம் எனபது மகிழ்ச்சியான செய்தி

Student "Islam El Homsy" director of social Media in Rassd network, has been detained since 18 \ 11 \ 2013 and sentenced to imprisonment for one year from the Military Court

More than 7 months in jail

Source- RNN News
#JournalisticviewAbusheikMuhammed

இன்றைய சித்திரம்

இன்றைய சித்திரம்