காஸாவில் தொடர்ந்தும் 3 மணி நேரங்களாக இஸ்ரேல் தாக்குதல்... ~ சஹாரா தமிழ்

ads

வெள்ளி, 1 ஆகஸ்ட், 2014

காஸாவில் தொடர்ந்தும் 3 மணி நேரங்களாக இஸ்ரேல் தாக்குதல்...காஸாவில் தொடர்ந்தும் மூன்று மணி நேரங்களாக இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்திக் கொண்டிருக்கின்றது....பலரும்காயப்பட்டுள்ளனர்.

இறப்பு விகிதம் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துக் கொண்டு செல்கின்றது... முதலுதவி பிரிவு உடல்களை அங்கிருந்து நகர்த்த முடியாத நிலையில் இருக்கிறது.

Source- Palastine Online
Press- Imtiyas
#JournalisticviewAbusheikMuhammed


இன்றைய சித்திரம்

இன்றைய சித்திரம்