125-ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இரகசிய கோக் சூத்திரம் வெளியானது...! ~ சஹாரா தமிழ்

ads

புதன், 30 ஜூலை, 2014

125-ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இரகசிய கோக் சூத்திரம் வெளியானது...!125-ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கொக்ககோல குளிர்பானத்தின் இரகசிய சூத்திரம் வெளியானதாக நாளிதழ் ஒன்றில் வெளியானது இதில் ஆல்க்கஹால் 8.02% கலந்திருப்பதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது..

Source- Timesof India

இன்றைய சித்திரம்

இன்றைய சித்திரம்