காசா மீது இஸ்ரேலிய பயங்கரவாதிகள் நடாத்திய தாக்குதலில் 430 குழந்தைகள் படுகொலை... ~ சஹாரா தமிழ்

ads

செவ்வாய், 5 ஆகஸ்ட், 2014

காசா மீது இஸ்ரேலிய பயங்கரவாதிகள் நடாத்திய தாக்குதலில் 430 குழந்தைகள் படுகொலை...காசா மீது இஸ்ரேலிய பயங்கரவாதிகள் நடாத்திய தாக்குதலில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்தில் 430 குழந்தைகள் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Source- Press Tv
#MuhammedHaris

இன்றைய சித்திரம்

இன்றைய சித்திரம்