காஸா தென்மேற்கு ஜெனின் யபாத் கிராமத்தில் இஸ்ரேலிய தாக்குதல் ~ சஹாரா தமிழ்

ads

சனி, 2 ஆகஸ்ட், 2014

காஸா தென்மேற்கு ஜெனின் யபாத் கிராமத்தில் இஸ்ரேலிய தாக்குதல்காஸா தென்மேற்கு ஜெனின் பகுதியில் உள்ள யபாத் கிராமத்தில் இஸ்ரேலிய தாக்குதலில் இருவர் காயம்.
Two injured during clashes with Israeli troops after storming
into ya'bad village, southwest of Jenin.

Source- Quds News
‪#‎JournalisticviewAbusheikMuhammed‬


இன்றைய சித்திரம்

இன்றைய சித்திரம்